Казахские сказки — Қазақ ертегілері
rus / eng / kaz
tale.kazakh.ru (beta)


Казахские народные сказки (қазақша ертегі) и легенды не похожи на сказки других народов мира В разделе собраны сказки на русском и на казахском языках (казакша)

Казахские сказки — Қазақ ертегілеріВ разделе собраны казахские сказки, легенды и эпос о Кыз-Жибек, Камбар-батыре, Ер-Таргыне, Кобланды-батыре, Алпамыс-батыре. А также о Ходже Насыре, Алдаре-Косе, Жиренше и много других.

У Алеке был сын. Звали его Алеу-ко. Однажды он увидел во сне дочь хана и влюбился в нее. Алеу-ко решил разыскать ее. Пробрался он к девице, усыпил сторожей, переставил свечи, которые стояли в головах. Девица проснулась, увидела, что свечи переставлены, и приказала казнить сторожей, а на их место назначить...

Ілгергі бір замандарда Жүзбай деген бір бай болыпты. Оның Алпамыс деген бір ұлы бар еді. Бір күндерде Жүзбайға телі жылқысына жау шабады. Жүзбай тұрып сонда баласына ақыл салып:
- Ау, балам, мен болсам қартайдым, сен жылқыны қуып барып, жаудан кек алуға шамаң бар ма?


Баяғы заманда Бағдат шаһарында жоқшылықпен күні өткен бір кемпір мен шал тұрады екен. Олардың ортасында сегіз жасар жалғыз ұл баласы болыпты. Кемпір үй ішімен айналысады да, шал ау тартып, азын-аулақ іліккен балықты талшық қып тағам етіп күнелтеді екен. Бір күні баласы:
- Әке, мен...

Өткен заманда бір бай болыпты, ол бір перзентке зар болыпты, зарыға жүріп перзентті болыпты. Бай бір күні жылқысын суара көлге келсе, көлдің ішінде бір қып-қызыл өкпе жүзіп жүр екен. Байдың айдап келген жылқылары көлдегі жүзіп жүрген өкпеден үркіп, суға жуымайды. Әлгі жерде бай жылқыларын қанша айдаса...

Ерте заманда бір патша болыпты. Патшаның үш баласы бар екен. Ең үлкенінің аты - Асан, ортаншысының аты - Үсен, ал ең кенже баласының аты - Хасан екен. Хасан өте сұлу, ақылды, әрі батыр, ақ көңілді бала болып өседі.
Патша ұйықтап жатып түс көреді, түсінде бір ғажайып құс көреді.
...


Қожанасыр шомылып жатып, дарияға ау салып жүрген балықшыларды көреді. Ол сүңгіп барып, ауға түсіпті.
-  Ауға үлкен балық түскен сияқты, сілкінуі зор,-деп, балықшылар ауды тартып қараса, Қожанасыр ыржиып шыға келіпті.


Асан қайғы Желмаяға мініп, жиһан кезіп, «Жерұйық» дейтін ну орманды, көгорай шалғынды, сулы жер, қой үстіне бозторғай жұмыртқалайтын қоныс іздейді. «Елді сол жерге қоныстандырсам!» - деп, арман етеді. Жүрген жерінде жақсы қонысқа да, жаман қонысқа да баға беріп отырады.

Жили когда-то два друга. Одного из них звали Атумтаем, а Другого — Нашарваном. Атумтай был щедр, а Нашарван — справедлив. Жили они оба в большой дружбе и согласии. Так бы и прожили до конца своей жизни без ссор, если б не было на земле шайтанов. Шайтаны позавидовали такой дружбе и решили нарушить ее....

В давние времена жил один бедный человек. У него был единственный сын по имени Ахмет. Ахмет занимался охотою и слыл среди народа очень ловким и хитрым. В это же время жил один хан. Прослышал хан, что у бедняка такой сын, и решил проверить: правда ли он ловкий и хитрый. Однажды пришел хан к бедняку и...

Бабай Тукти Шашты Азиз однажды пришел к берегу реки Аргон, чтобы принять омовение, и вдруг увидел, как с неба спустились три божественные птицы - три лебедя.

Однажды бабочка залетела на кры­шу скотного двора и села там на жердочку. Тут увидел ее ком , он притаился здесь же, в щели огра­ды. Увидел и разозлился.

Жили в степи два брата-бедняка. Пошел старший наниматься к баю в пастухи. С баем уговор такой: если- работник откажется от какой-либо работы, то ничего за свой труд не получит. А если хозяин хоть один раз рассердится на работника, то должен отдать ему  половину  своего скота. Договорились,...

Подружился Алдар-Косе с баем Утежаном. Как у друга Алдар-Косе взял у бая много скота и другого разного добра. В свою очередь и Утежану по дружбе пообещал дать то, что ему понравится.
Как-то раз Утежан пришел в гости к Алдару-Косе. Еще до его прихода Алдар поймал двух зайцев. Одного из них взял...


В одни   времена   с   Алдаром-Косе жил бай.  Был  он  глуп,  как  бараний  курдюк,   а  мнил  себя  великим   музыкантом.   Когда   он, надув  ...

В прежнее время жил один Жалмауыз. Он ловил птиц, наловленным птицам протыкал дырки в носу и на­вязывал их на аркан; все птицы бы­ли изловлены, кроме байгыза. Жалмауыз думает, как бы поймать и байгыза. Кречет вызвался, но Жалмауыз сказал: «Нет, кречет поймает его и спрячет. Пусть поймает его ястреб»....

Ертеде барлық Сібірді билеп-төстеп жүретін бір Байқал деген бай адам болыпты. Оның байлығына қоса, ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс екен. Байлығына батырлығы сай болып, барлық Сібірді аузына
қаратыпты. Сондықтан Байқалдың лақап аты «Сібір» атаныпты.


Давным-давно жил старик по имени Бака. Тихий это был старик, никому грубого слова не скажет, ни на кого обиды не затаит и даже ребенку не пригрозит. Любил   Бака   размышлять вслух,   и   прозвали  его   за   это в   шутку  ...

Ерте, ерте, ертеде, ешкі жүні келтеде, байлар киіп қырмызы, жарлының тоны келтеде, жердің үстінде, аспанның астында әлемді таң еткен Келтең деген бір сараң бай болыпты. Бірнеше малшылары, құлдары болыпты. Сол көп малшылардың бірі Қазанқап деген қозышысы бар екен. Қазанқап бір күні ұйықтап жатып түс көреді.

Ертеде жалғыз басты бір бай өмір сүрді. Оның туысқаны да, баласы да жинаған мал мүлкі мен ақшасы еді. Соларды баладай мәпелеп күтетін. Бір күні ол жалшысының көңілді күлкісін естіп оның үйін айналшықтап тың тыңдады. Бірақ мардымды ештеңе ести алмады. Ол ертесіне жалшыны түннің ортасына дейін босатпай...

Жил-был упрямец, какого и свет не видывал. Все он делал по-своему: перечил и людям, и животным, и самому богу. Случилось Балгаку-упрямцу заболеть — да так, что его перепуганные братья стали в слезах молиться:
—  Доверимся богу, доверимся богу... Услыхал эти молитвы больной, воспротивился:


У одного богатого бая, которому принадлежала значительная часть озера, была красавица дочь Балхаш. Когда девушка подросла, она влюбилась в парня из бедной семьи и втайне от всех встречалась с ним. Отец девушки хотел выдать ее замуж за богача и запретил выходить дочери из дома.

В незапамятные времена жили старик со старухой. Были они бедные. У них было пять овец и пять коз — все их богатство. Питались они молоком да сыром. Было у них и мясо — они весь ежегодный приплод резали. Из шерсти и кожи делали себе одежду.

Два барана нашли в поле волчью голову. Понесли ее домой. По дороге им попалась юрта. Положили бараны находку у порога и вошли в юрту, а в ней — волки. Волки были голодны и так обрадовались гостям, что не знали, куда и усадить их.

Однажды жарким летом одно озеро сильно обмелело. Его дно, образованное из соленых кристаллов, почти высохло. Один казах решил сократить свой путь и свернул коня на белоснежную поверхность дна озера. Его сопровождала собака.
Благодаря своим добрым копытам конь благополучно перевез своего седока...


Қарны ашқан қасқыр тамақ іздеп, арсалаңдап келе жатады. Сол кезде түлкі жолығады.
- Қасеке, жолың болсын! Қайда жортып барасың? - деп сұрайды түлкі жылмаңдап.
- Түкем, қарным ашты. Тамақ іздеп барамын.